Razvojna agencija Kozjansko

Razvojno agencijo Kozjansko je javni zavod. Ustanovljena je bila leta 1999 kot LPC Kozjansko s strani občin Dobje in Šentjur s ciljem razvoja podjetniških pobud, nudenja svetovanja in strokovne pomoči obstoječim in potencialnim podjetnikom ter priprave in izvajanja razvojnih projektov na podeželju. LPC Kozjansko, lokalni pospeševalni center se je dne, 22. julija 2005 s sklepom Okrožnega sodišča v Celju preimenoval v Razvojno agencijo Kozjansko. Razvojna agencija Kozjansko je pravni naslednik LPC-ja Kozjansko in nadaljuje z izvajanjem aktivnosti LPC-ja Kozjansko.

 

Razvojna agencija Kozjansko je vodilni partner Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«.

Več informacij najdete na spletni strani LAS »Od Pohorja do Bohorja«.


Na področju regionalnega razvoja sodelujemo v skupni Mrežno razvojni agenciji Kozjansko (tvorita RA Kozjansko in RA Sotla) ter opravljamo javne naloge subjekta regionalnega razvoja za Območno razvojno partnerstvo Obsotelje in Kozjansko, ki je tudi uradno registrirano pri Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. Vanj so vključene občine Dobje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur in Šmarje pri Jelšah.

Zaposleni na RA Kozjansko

Direktor RA Kozjansko:

Jure Raztočnik

e-pošta: jure.raztocnik@ra-kozjansko.si

 

Vodja glavne pisarne:

mag. Maša Jazbec

tel.: 03 747 13 07

faks: 03 747 13 06

e-pošta: info@ra-kozjansko.si

 

Svetovalka za razvoj podeželja:

Ana Zupanc

tel.: 03 747 13 02

e-pošta: ana.zupanc@ra-kozjansko.si

 

Svetovalka za razvoj podeželja:

Katja Videc

tel.: 03 747 13 04

e-pošta: katja.videc@ra-kozjansko.si

 

Svetovalec za področje človeških virov:

mag. Rajko Antlej

tel.: 03 747 13 08

e-pošta: rajko.antlej@ra-kozjansko.si

 

Strokovna sodelavka:

Kvirina Martina Zupanc

tel.: 03 747 13 02

e-pošta: kvirina.zupanc@ra-kozjansko.si

 

OE Mladinski center Šentjur

Vodja Mladinskega centra Šentjur:

Lara Žmaher

tel.: 03 747 18 01

e-pošta: lara.zmaher@ra-kozjansko.si

 

Projektna sodelavka na MCŠ:

Ines Zelič

tel.: 03 747 18 01

e-pošta: ines@mladi-sentjur.si

 

OE Ljudska univerza Šentjur

Organizator izobraževanja odraslih:

Alenka Testaniere, mag. turizma

tel.: 03 747 16 72

e-pošta: alenka.testaniere@lusentjur.si

 

Organizator izobraževanja odraslih:

Aurelia Karina Zupanc

tel.: 03 747 16 70

e-pošta: aurelia.zupanc@lusentjur.si

 

Strokovni delavec VII/1:

Sabina Klanjšek

tel.: 03 747 16 71

e-pošta: sabina.klanjsek@lusentjur.si

 

 

OE Turistično informacijski center Občine Šentjur

Turistični informator III:

Barbi Ravnak

tel.: 03 749 25 23

e-pošta: tic@turizem-sentjur.com

 

OE Podjetniški inkubator Šentjur

Vodja Podjetniškega inkubatorja Šentjur:

Jure Raztočnik

 

Kontaktni obrazec

SHIFT + A