Organizacija Razvojne agencije Kozjansko

Organi Razvojne agencije kot javnega zavoda so:

  • Svet zavoda Razvojne agencije Kozjansko, ki je sestavljen iz 5 predstavnikov ustanovitelja, enega predstavnika uporabnikov, ki ga imenuje Območna obrtna zbornica Šentjur, enega predstavnika uporabnikov OE Ljudska univerza Šentjur in dveh predstavnikov zaposlenih
  • Direktor zavoda – Jure Raztočnik, imenovan za direktorja zavoda za obdobje štirih let
  • Strokovni svet, ki je sestavljen iz sedmih članov zainteresirane javnosti.
SHIFT + A