Ljudska univerza Šentjur

Ljudska univerza Šentjur je neprofitna organizacija za izobraževanje odraslih, ki jo je ustanovila Občina Šentjur in jo v letu 2016 pripojila k Razvojni agenciji Kozjansko.

Smo izobraževalno središče in poskušamo slediti vsem novostim na izobraževalnem področju. V skladu z načeli vseživljenjskega učenja izobražujemo, usposabljamo in pripomoremo k osebnostni rasti udeležencev naših programov. Zavedamo se, da je znanje vrednota, ki mora biti dostopna vsakomur. V znanju je prihodnost vseh generacij. Razvijamo kulturo učenja kot splošno in osebno vrednoto slehernega človeka.

Obiščite nas!

www.lusentjur.si

SHIFT + A