Podjetniški inkubator Šentjur

V okviru Razvojne agencije Kozjansko od 1. 1. 2017 deluje Podjetniški inkubator Šentjur, kot organizacijska enota javnega zavoda. Podjetniški inkubator Šentjur, se nahaja na Mestnem trgu 2, Šentjur.

 

Inkubator razpolaga z 280,00 m2 prostorov med katerimi je šest pisarn, namenjenih inkubiranim podjetjem ter konferenčna soba. V prostorih podjetniškega inkubatorja deluje tudi Mladinski center Šentjur - mladinski podjetniški inkubator.

 

 

Vizija inkubatorja

 

Postati osrednja točka podjetniškega in inovacijskega okolja v občinah Šentjur in Dobje za nova inovativna, tehnološka in na znanju temelječa podjetja.

 

 

 

Poslanstvo inkubatorja

 

Oblikovati aktivno in prepoznavno podporno okolje z namenom pospeševanja ustanavljanja novih podjetij ter pomoči pri njihovem delovanju, rasti in razvoju, da bodo prispevala k večji konkurenčnosti, kvalitetnejšim delovnim mestom ter posodobitvi strukture gospodarstva v subregiji. S ponudbo nove infrastrukture in naprednih, k uporabniku usmerjenih storitev, želimo dvigniti raven inovacij, tehnološkega razvoja in raziskav na območju ter posledično s tem višanjem dodane vrednosti gospodarskih subjektov ter blaginje prebivalstva na območju. Vsem gospodarskim subjektov na območju želimo olajšati dostop do znanja, raziskovalnih rezultatov, novih tehnologij in ostalih naprednih storitev.

 

 

Cilji inkubatorja

 

Cilji inkubatorja so tako:

 • pomoč pri zagonu novih podjetij in dejavnosti, dvig stopnje preživetja novonastalih podjetij,
 • zagotavljanje sodobno tehnične in infrastrukturne podpore inovativnim podjetjem in raziskovalnim skupinam,
 • podpora razvoju obstoječih podjetij,
 • spodbujanje raziskovalno razvojnih aktivnostih v podjetjih ter izboljšanje povezave med institucijami znanja in gospodarstvom,
 • krepitev lokalnega in regionalnega gospodarstva s povečanjem števila malih in srednje velikih podjetij temelječih na višji dodani vrednosti,
 • izboljšanje konkurenčnosti podjetij v regiji,
 • spodbujanje samozaposlovanja,
 • podpora mladinskemu podjetništvu in razvijanju podjetniških veščin in znanj med mladimi,
 • podpora ženskemu podjetništvu in razvijanju podjetniških veščin in znanj med ženskami,
 • izboljšanje na področju podjetniških znanj med prebivalci,
 • spodbujanje razvoja in verodostojnosti podjetniške kulture,
 • razvijanje pozitivne podjetniške klime,
 • pridobivanje dodatnih sredstev iz različnih virov in
 • dvig stopnje gospodarske razvitosti občin Šentjur in Dobje.

 

Inkubator nudi svoje storitve posameznikom in podjetjem v vseh fazah razvoja poslovne ideje. Inkubator izvaja dva programa in sicer predinkubacijski in inkubacijski program.

 

V programu predinkubacije inkubator nosilcem podjetniških idej zagotavlja:

 • svetovalne storitve namenjene predvsem razdelavi poslovnega procesa, pripravi poslovnega načrta in ostalih storitev svetovanja, ki so najpotrebnejše za nove potencialne podjetnike,
 • izvajanje skupnih večdnevnih delavnic za potencialne podjetnike,
 • mentorstvo strokovnjakov potencialnim podjetnikom.

 

V programu inkubacije inkubator vključenim podjetjem zagotavlja:

 • opremljene pisarniške in proizvodne prostore po nižjih cenah,
 • dostop do interneta in telefone po ugodnejših pogojih,
 • skupno tajništvo s telefonsko centralo, telefaksom in možnostjo kopiranja,
 • koriščenje konferenčne sobe in sobe za sestanke,
 • svetovalne storitve s področja podjetništva, prava, računovodstva in financ, davkov, marketinga, kadrovskih zadev, internacionalizacije, inovacij ter menedžementa
 • pomoč pri prijavah na javne razpise,
 • povezovanje s storitvemi Vem točke,
 • storitve vavčerskega svetovanja,
 • povezovanje z institucijami znanja,
 • pomoč pri mreženju in grozdenju,
 • pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev,
 • izobraževanje (delavnice, seminarji in tečaji), in
 • promocijo.

 

 

SHIFT + A