SocialB - Izobraževalni ekosistem za rast in razvoj socialnega podjetništva

 

V projektu SocialB sodeluje 8 partnerjev, ki delujejo na področju socialnega podjetništva, usposabljanja in visokošolskega izobraževanja v štirih državah – na Irskem, v Grčiji, v Italiji in v Sloveniji.

Konzorcij partnerjev bo oblikoval, razvil in pilotno izvedel paket izobraževalnih vsebin za podporo izobraževanju posameznikov in organizacij ter za razvoj mreže na področju socialnega podjetništva. Izobraževalni materiali bodo predstavljeni v okviru pristopa kombiniranega učenja v 16-24 učnih enotah in bodo zasnovani tako, da bodo naslavljali prepoznane vrzeli v znanju in potrebe po usposabljanjih na ključnih področjih za razvoj, trajnost in rast sektorja socialnega podjetništva.

Projekt poteka od januarja 2020 do decembra 2022. Cilj razvitih učnih enot bo spodbuditi pomembne spremembe v učnih načrtih visokošolskih institucij in učnih programih poklicnega izobraževanja s pomočjo vključevanja učnega pristopa, v središču katerega je učenec oz. študent, ki bo usmerjen v učenje na osnovi resničnih problemov ter pridobivanje veščin na področju socialnega podjetništva.

Partnerji v projektu: 

  • Limerick Institute of Technology, vodilni partner (Irska),
  • Ballyhoura Development CLG (Irska),
  • Olympiaki Epaideftiki Kai Symvouleftiki epe (Grčija),
  • Panepistimio Patron (Grčija),
  • Programma Integra SCS (Italija),
  • Universita Degli Studi di Roma Tor Vergata (Italija),
  • Univerza v Ljubljani,
  • Razvojna agencija Kozjansko.

 

 

SocialB je projekt Koalicije znanja (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA). Ta projekt je financiran s podporo Evropske Komisije.

Mnenja in stališča izražena na tej spletni strani so izključno mnenja mnenja in stališča avtorjev in ne izražajo nujno tudi mnenja Evropske Unije. Niti Evropska Komisija niti osebe, ki delujejo v njenem imenu, niso odgovorne za uporabo podatkov iz te publikacije.

SHIFT + A