EKO gajbico, prosim!

Projekt: EKO gajbico, prosim!

Partnerstvo:

 • LAS »Od Pohorja do Bohorja«
 • LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
 • LAS Raznolikost podeželja
 • LAS Obsotelje in Kozjansko
 • LAS Spodnje Savinjske doline
 • LAS Tundzha
 • LAS Balchik – General Toshevo
 • LAS Elhovo – Bolyarovo

Projektno partnerstvo LAS »Od Pohorja do Bohorja«

 • Občina Zreče
 • Jože Brodej
 • Karl Čadej
 • Urška Topolšek Planinšek (nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji)
 • LTO Rogla-Zreče GIZ
 • Razvojna agencija Kozjansko

Opis projekta:

Glavni namen operacije sodelovanja ˝Eko gajbico, prosim!˝, ki se bo izvajala na območju Slovenije in Bolgarije je zasledovanje oziroma prispevanje k doseganju strategije ˝Od vil do vilic˝, ki stremi k razvoju pravičnega, zdravega in okolju prijaznega prehranskega sistema. Prav s tem namenom je v operacijo vključenih kar 12 partnerjev z ekološkim certifikatom, ki si prizadevajo k pridelavi, predelavi in uporabi zdrave, lokalne in ekološke hrane. Operacija preko naložb na kmetijah ali zadrugah prispeva k trajnostni ekološki proizvodnji hrane in predelavi ekološke hrane, ter posredno k prehodu na zdrav in trajnostni način prehranjevanja.

Vsebinski sklopi:

Vsebinski sklop 1: Opolnomočenje lokalnih tržnic

 • Ureditev novih tržnic
 • Nakup dodatne opreme za že obstoječe tržnice
 • Priprava vsebine za opolnomočenje lokalnih tržnic

Vsebinski sklop 2: Opolnomočenje ekološke pridelave in predelave   

 • Naložbe na ekoloških kmetijah v pridelavo in predelavo
 • Naložbe na ekoloških kmetijah v kulturno dediščino
 • Naložbe v zadruge za vzpostavitev kratkih dobavnih verig

Vsebinski sklop 3: Vključenost ranljivih skupin

 • Investicije in izvedba aktivnosti za večjo vključenost ranljivih skupin

Vsebinski sklop 4: Raziskovanje, izobraževanje in promocija trajnostnega zagotavljanja lokalne hrane

 • Postavitev učilnice na prostem
 • Analiza o stanju ekološkega kmetovanja in ponudbi ekološke  hrane na območju Savinjske statistične regije in sodelujočih tujih LAS
 • Katalog o ponudbi ekološke hrane na območju Savinjske statistične regije in sodelujočih tujih LAS
 • Izvedba ocenjevanj, tematskih tržničnih dni, izobraževanj in ogledov, dnevi odprtih vrat na kmetijah…
 • Vzpostavitev skupne promocijske ekološke gajbice
 • Izobraževanje in ozaveščanje o prilagajanju na podnebne spremembe in varovanju okolja

Vsebinski sklop 5: Izmenjava izkušenj in implementacija znanj

 • Ogledi dobrih praks v Sloveniji in tujini
 • implementacija pridobljenih znanj

Vsebinski sklop 6: Vodenje in koordinacija, ter promocija operacije

 • Delovna srečanja
 • Vodenje in koordinacija aktivnosti operacije
 • promocija operacije

Projektne aktivnosti LAS »Od Pohorja do Bohorja«

Aktivnost 1: Naložba na Zreški kmečki tržnici v Zrečah 

 • Investicijsko vzdrževanje/prenova dotrajane zunanjosti pokrite tržnice (prenova montažne stene z leseno konstrukcijo in zasteklitvijo, 
 • Nakup urbane opreme - pametna klop na solarne celice (obnovljiv vir energije), 
 • Nakup premične opreme za skupne prostore Zreške kmečke tržnice in tržnični prodajni prostor (hladilnik, indukcijska kuhalna plošča, nakup IR grelnikov), 

Aktivnost 2: Postavitev Multimata pred poslovalnico KGZ Zreče 

Aktivnost 3: Naložba na kmetiji Čadej 

 • Nakup horizontalne krmilno-mešalne prikolice za pripravo krmnega obroka iz sena ekoloških žit pri pridelavi in predelavi ekološkega senenega mleka,  

Aktivnost 4: Naložba na kmetiji Brodej 

 • Nakup premične opreme za obdelavo ekološkega mesa 

Aktivnost 5: Nadgradnja Etnološkega muzeja Brodej 

 • Popis bogate zbirke etnoloških predmetov v Etnološkem muzeju Brodej, ki se nahaja ekološki kmetiji Brodej, ter priprava idejne zasnove za nadgradnjo etnološkega zbirke.  

Aktivnost 6: Vzpostavitev spletne trgovine za prodajo ekoloških pridelkov in izdelkov ter oblikovanje tiskovin Eko turistične kmetije Urška 

 • Vzpostavitev spletne trgovine za prodajo ekoloških pridelkov in izdelkov na Eko turistični kmetiji Urška, prenova spletne strani, oblikovanje brošur in letakov Eko turistične kmetije Urška, oblikovanje etiket za ekološke produkte. 

Aktivnost 7: Promocija lokalne hrane, ekološkega kmetijstva in strategije od vil do vilic, delavnice, predavanja in izobraževanja na področju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje 

 • priprava skupnih promocijskih eko gajbic  z lokalnimi ekološkimi izdelki vključenih ekoloških kmetij, 
 • Izvedba izobraževanj in delavnic o pomenu lokalne prehrane, kratkih dobavnih verig, ozaveščanja o podnebnih spremembah in prilagajanje nanje tudi z vidika pridelave lokalne hrane in kratkih dobavnih verig, strategije od vil do vilic: 
 • nakup trajnostnih ekoloških vrečk za promocijo in pospeševanje prodaje ekološke hrane,
 • nakup premičnih stojnic za izvedbo aktivnosti promocije in pospeševanja prodaje lokalne hrane in izdelkov 

Aktivnost 8: Izvedba aktivnosti in vsebin projekta 

 • analiza ekološke ponudbe in prodajnih mest na območju Savinjske statistične regije in vključenih LAS iz Bolgarije, 
 • priprava in oblikovanje skupnega kataloga ponudbe ekološke hrane na območju sodelujočih slovenskih in tujih LAS, 
 • priprava dogodka Šentjurjevo (priprava vsebin, dogodkov, koordinacija prireditve)  v letih 2023 in 2024,  

Aktivnost 9: Ogledi dobrih praks in implementacija 

 • ogled dobrih praks v partnerskih LAS-ih in LAS iz Bolgarije in prenos znanja na slovensko območje  

Aktivnost 10: Vodenje in koordinacija projekta 

Pričakovan znesek sofinanciranja za LAS »Od Pohorja do Bohorja«: 99.869,19 €

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

Povezava na spletno stran PRP: https://skp.si/

 

SHIFT + A