ASIS - Alpska strategija socialnega inoviranja

Na Razvojni agenciji Kozjansko smo bili uspešni v partnerski prijavi na Interreg Alpine space program.

Skupaj z že uveljavljenimi partnerji:  Univerza Lyon (Francija)  in Oxalis (Francija), Fachhochschule Koroška (Avstrija), Steinbeis 2i (Nemčija), Centrom Nordung, (Slovenija), občino Torino (Italija), Gospodarsko  zbornico Torino (Italija), mestom Lyon (Francija), avstrijskim mednarodnim inštitutom za standardizacijo (Avstrija) in Univerzo za uporabne znanosti in umetnosti južna Švica - SUPSI (Švica) smo prijavili projekt ASIS – alpska strategija socialnega inoviranja.

 

V projektu bomo s pomočjo močnega partnerstva poskrbeli za razvoj strateških usmeritev pri vzpostavljanju socialnih inovacij v Alpski regiji. Enajst priznanih partnerjev, ki pokrivajo celotno Alpsko regijo, se bo osredotočilo na področje specifičnega cilja 1 krepitve inovacij v Alpski regiji. Vsebina projekta bo vezana na področje vzpostavitve strategije za pospeševanje socialnih inovacij.

 

Cilj projekta je, da se v regiji razišče področje socialnega inoviranja, ustrezno predstavi razumevanje in neposredno vključi v izvajanje čim več ključnih deležnikov.

 

Kot končni rezultat projekta  bomo postaviti konkretne predloge na osnovi katerih se bodo lahko oblikovale nadaljnje lokalne, regionalne in nacionalne politike, s katerimi bo mogoče trajnostno spodbujati področje socialnih inovacij.

 

Poleg projektnih partnerjev bo v izvajanje vključenih še 16 vplivnih opazovalcev kot so pristojna ministrstva, občine, regionalne razvojne inštitucije, predstavniki mest in druge podporne inštitucije.

 

Projekt se zaključi  18. aprila 2021.

 

Celotna vrednost sofinanciranja projekta s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Alpine space je 1.528.327 EUR.

 

Povezava na spletno stran projekta: https://www.alpine-space.eu/projects/asis/en/home

Projekt se izvaja v okviru programa Interreg Alpine Space in je sofinanciran s strani Evropske Unije.

 

SHIFT + A