Razvojna agencija Kozjansko sodelovala pri raziskavi o digitalizaciji območja

V zborniku Oddelka za geografijo Filozofske fakulteta Univerze v Ljubljani je objavljen tudi članek o raziskavi digitalizacije na podeželju, pri kateri je sodelovala tudi Razvojna agencija Kozjansko.

V let 2023 so študenti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani obiskali Šentjur oziroma lokalno akcijsko skupino LAS Od Pohorja do Bohorja z namenom, da raziščejo, koliko ima to območje  razpoložljivo digitalno infrastrukturo in koliko je le-ta dostopna posameznim ljudem. Med podeželskimi območji obstajajo pomembne razlike v razvoju in zaradi tega je tudi digitalni razkorak.

Glede na podlagi spletne ankete in številnih pogovorov v živo so ugotovili, da je v večini občin LAS Od Pohorja do Bohorja digitalna infrastruktura pomanjkljiva ter da so redke investicije v digitalno infrastruktro pogosto omejene le na središča občin. Prav tako so opazili, da lokalni prebivalci digitalizacijo večinoma dojemajo pozitivno kot orodje pri vsakodnevnih opravilih, da pozitivno dojemajo tudi osnovnošolci, a se zavedajo tudi negativnih plati.

Njihov zaključek je bil, da digitalni razkoraki obstajajo, a jih je mogoče z dolgoročna strategijo, stabilnim financiranjem in razvojnimi pristopi zmanjšati.

Članek je na voljo v reviji Dela.

Nazaj
SHIFT + A