Usmeritve subregije Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027

Konec junija smo s ključnimi deležniki na območju občin Šentjur, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje uspeli pripraviti in potrditi končni dokument Območnega razvojnega programa (ORP) Obsotelje in Kozjansko 2021-2027.

Priprava ORP je potekala na osnovi partnerskega sodelovanja med pripravljavci (Razvojna agencija Kozjansko in Razvojna agencija Sotla) ter predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva, nevladnih organizacij in drugih institucij v regiji. Priprava ORP, ki je bila tudi osnova za pripravo Regionalnega razvojnega programa za Savinjsko regijo 2021-2027, predstavlja programiranje celotne razvojne politike subregije Obsotelje in Kozjansko, ki se vklaplja v Savinjsko razvojno regijo in terja usklajenost posameznih aktivnosti z aktivnostmi priprave nacionalnih dokumentov. Cilj je doseči vključitev (sub)regionalnih investicijskih pobud razvojne regije na projektni ravni v nacionalno medsektorsko načrtovanje.

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in Uredba o regionalnih razvojnih programih določata, da sta ORP in RRP sestavljena iz strateškega in programskega dela, tako je po tej zasnovi pripravljen tudi naš dokument.

Verjamemo, da s potrjenim dokumentom nadaljujemo pot enakomernega in trajnostnega razvoja našega območja ter si obetamo uspešno realizacijo zastavljenih ciljev.

Dokument lahko prenesete na spodnji povezavi.

Nazaj
SHIFT + A