Laško gostilo delavnico Trajnostno poročanje o turizmu

V sredo 22. februarja 2023 smo se v Laškem udeležili delavnice Konzorcija Slovenia Green Trajnostno poročanje v turizmu. Poročanje o trajnostnem razvoju vse bolj v ospredje stopa tudi v turistični panogi. Na delavnici smo razmišljali o vplivu lastnih organizacij na gospodarsko-upravljavsko, naravno in družbeno okolje (t.i. ESG – Environment, Social, Governance) ter spoznali poročevalske standarde in glavne kazalnike, ki jih lahko uporabljamo pri trajnostnem poročanju. 

Teoretično nas je čez temo delavnice vodila mag. Vanesa Čanji, direktorica FIT Media d.o.o., strokovnjakinja in mednarodna svetovalka s področja trajnostnega razvoja in komuniciranja, praktično noto pa je dodala Alenka Malenšek Breznik, vodja Službe za pravne, kadrovske in strokovno-tehnične zadeve na Slovenski turistični organizaciji (STO), ki je vodila proces izdelave Trajnostnega poročila STO 2020-2021 po GRI standardih. 

Delavnica je pokazala, da je trajnostno poročanje lahko orodje za spremembe vrednot in dejanj ter hkrati med udeleženci in širše pustila impulze o pomenu trajnostnega ravnanja na vseh družbenih področjih. 

Nazaj
SHIFT + A