Končano usposabljanje euroskupine

Rezultat usposabljanja je skupina dvajsetih, usposobljenih članov, ki so sposobni samostojno in v skupini identificirati projektne ideje v svojem okolju in jih v skladu z dogovorjenimi postopki tudi prijaviti na ustrezen razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. V skupini je sodelovalo 20 stalnih članov iz območja Obsotelja in Kozjanskega ter Dravinjskega.

Usposabljala sta jih podjetje Pro-Eco ter RA Kozjansko, v Centru za usposabljanje za razvoj podeželja, v tedenskih intervalih med novembrom 2007 in februarjem 2008. Usposabljanja so bila deloma financirana v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Sosedskega programa Slovenija – Madžarska - Hrvaška 2004-2006.

Udeleženci so v tem času pridobili osnove za uspešno prijavljanje evropskih projektov. Usposabljali so se skozi praktično delo na konkretnih projektnih prijavah, vzporedno pa pridobivali teoretična znanja. Identificirali so 17 projektnih idej oz. potencialnih evropskih projektov ter pripravili projektne predloge.

Nazaj
SHIFT + A