Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v Podjetniškem inkubatorju AUREA v Gorici pri Slivnici

Razvojna agencija Kozjansko na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.31/2018) in Pogodbe o upravljanju objekta Gorica pri Slivnici 28, Gorica pri Slivnici /Podjetniškega inkubatorja AUREA v Gorici pri Slivnici/, št. 478-240/2022 (2510) z dne 13. 12. 2022 objavlja zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v Podjetniškem inkubatorju AUREA.

Javna objava za javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v Podjetniškem inkubatorju AUREA je objavljena na spletnih straneh Razvojne agencije Kozjansko: http://www.ra-kozjansko.si in na spletni strani Občine Šentjur: www.sentjur.si od 15. 12. 2022 do 13. 1. 2023. Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur oddaja v najem poslovne prostore v Podjetniškem inkubatorju AUREA, Gorica pri Slivnici 28, 3263 Gorica pri Slivnici.

Ponudniki pošljejo ponudbe ter vloge priporočeno po pošti ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur. Vloge morajo prispeti na naslov Razvojne agencije Kozjansko, ne glede na način pošiljanja, do 13. 1. 2023 do 14:00.

Vse dodatne informacije dobite na Razvojni agenciji Kozjansko v času uradnih ur (od ponedeljka do petka od 8.00–15.00 ure), oziroma po e-pošti: info@ra-kozjansko.si ali po telefonu št. (03) 747 13 07. Ogled prostorov je mogoč v sredo, 4. 1. 2023, od 15.00 do 16.30. 

Nazaj
Foto: Matic Javornik

Foto: Matic Javornik

SHIFT + A