Arhiv razpisov 2015

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015

Namenjen: velikim, srednje velikim, malim in mikro podjetjem

Datum objave razpisa: petek, 25. september 2015

Rok: 26. oktober 2015 ter 26. november 2015

Povezava: https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015069.p...

Drugi javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa

Namenjen: velikim, srednje velikim, malim in mikro podjetjem

Datum objave razpisa: petek, 11. september 2015

Rok: 12. oktober 2015 ter 12. november 2015

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015065.pd...

Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

Namenjen: občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture

Datum objave razpisa: petek, 11. september 2015

Rok: ponedeljek, 12. oktober 2015 do 14:48

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015065.pd...

Javni razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2015

Namenjen: subjektom, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 8. členu Zakona o športu

Datum objave razpisa: petek, 4. september 2015

Rok: ponedeljek, 21. september 2015 do 12:09

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015064.pd...

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini« (JR-3/2015-446)

Namenjen: pravnim ali fizičnim osebam, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo

Datum objave razpisa: petek, 19. junij 2015

Rok: do vključno 31. 7. 2015 do 13. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015043.pd...

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015

Namenjen: upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva

Datum objave razpisa: petek, 19. junij 2015

Rok: 20. julij 2015 in 21. september 2015

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015043.pd...

Javni poziv 34SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka

Namenjen: fizičnim osebam

Datum objave razpisa: petek, 5. junij 2015

Rok: do zaprtja JR, ki se objavi v Uradnem listu oz. do 31. decembra 2015

Povezava: https://www.ekosklad.si/index.php?module=person&am...

Javni poziv 33SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti starejših stanovanjskih stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka

Namenjen: fizičnim osebam

Datum objave razpisa: petek, 5. junij 2015

Rok: do zaprtja JR, ki se objavi v Uradnem listu oz. do 31. decembra 2015

Povezava: https://www.ekosklad.si/index.php?module=person&am...

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

Namenjen: občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture.

Datum objave razpisa: petek, 29. maj 2015

Rok: četrtek, 16. julij 2015 do 13:43

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015037.pd...

Javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2015

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom

Datum objave razpisa: petek, 29. maj 2015

Rok: do zaprtja JR, ki se objavi na spletni strani MKGP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2015

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom

Datum objave razpisa: petek, 29. maj 2015

Rok: do zaprtja JR, ki se objavi na spletni strani MKGP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2015

Namenjen: fizičnim in pravnim osebam, ki opravljajo čebelarsko dejavnost.

Datum objave razpisa: petek, 15. maj 2015

Rok: do zaprtja JR, ki se objavi na spletni strani MKGP oz. do 31. avgusta 2015.

Povezava: https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015034.p...

Javni razpis za dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko pridelavo

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom

Datum objave razpisa: petek, 8. maj 2015

Rok: torek, 9. junij 2015 in ponedeljek, 31. avgust 2015

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015032.pd...

Javni poziv 30SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude (večstanovanjske stavbe)

Namenjen: fizičnim osebam

Datum objave razpisa: petek, 24. april 2015

Rok: četrtek, 31. december 2015 do 7:54

Povezava: https://www.ekosklad.si/

Javni poziv 29SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude (stanovanjske stavbe)

Namenjen: fizičnim osebam

Datum objave razpisa: petek, 24. april 2015

Rok: četrtek, 31. december 2015 do 7:53

Povezava: https://www.ekosklad.si/

Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Namenjen: pravnim osebam s področja vzgoje in izobraževanja – vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in glasbene šole, dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v RS.

Datum objave razpisa: petek, 17. april 2015

Rok: do petka 8. maja 2015 do 12. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015026.pd...

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2015/2016

Namenjen: nacionalnim panožnim športnim zvezam, organizacijam, na podlagi pooblastila po¬samezne nacionalne panožne športne zveze, subjektom, ki so kot izvajalci letnega progra¬ma športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.

Datum objave razpisa: petek, 17. april 2015

Rok: sreda, 6. maj 2015 do 10:22

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015026.pd...

Javni razpis za ukrep predelava in trženje

Namenjen: pravnim ali fizičnim osebam, ki so registrirane za opravljanje dejavno¬sti predelave in trženja rib.

Datum objave razpisa: petek, 17. april 2015

Rok: do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za posamezen na¬men, ki se objavi na spletni strani M

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015026.pd...

Javni poziv 32SUB-EVPO15 nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila

Namenjen: RS in lokalnim skupnostim; gospodarskim družbam ter drugim pravnim osebam; s.p. in zasebnikom.

Datum objave razpisa: petek, 10. april 2015

Rok: četrtek, 31. december 2015 do 6:45

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015024.pd...

Javni poziv 31SUB-EVOB15 nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Namenjen: občanom za nove naložbe okolju prijaznejših vozil.

Datum objave razpisa: petek, 10. april 2015

Rok: četrtek, 31. december 2015 do 6:43

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015024.pd...

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2015

Namenjen: izvajalcem letnega programa športa navedenim v 8. členu Zakona o športu.

Datum objave razpisa: petek, 10. april 2015

Rok: torek, 28. april 2015 do 6:42

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015024.pd...

Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2015

Namenjen: turističnim društvom

Datum objave razpisa: petek, 27. marec 2015

Rok: petek, 24. april 2015, najkasneje do 14. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015021.pd...

Javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa

Namenjen: vla¬gateljem, ki so registrirani za glavno dejavnost obdela¬ve in predelave lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa

Datum objave razpisa: petek, 27. marec 2015

Rok: četrtek, 30. april 2015 ter torek, 30. junij 2015

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015021.pd...

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2015)

Namenjen: mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi.

Datum objave razpisa: petek, 13. marec 2015

Rok: 15. 4., 15. 5., 15. 6., 15. 7., 15. 9. in 15. 10. 2015.

Povezava: http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=co...

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere(P1 2015)

Namenjen: mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi.

Datum objave razpisa: petek, 13. marec 2015

Rok: 7. 4., 7. 5., 8. 6., 7. 7., 7. 9., 7. 10. 2015.

Povezava: http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=co...

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 6. 2014 do 30. 4. 2015

Namenjen: prostovoljnim gasilskim društvom (v nadaljnjem besedilu: PGD) neposredno ali pristojni gasilski zvezi (v nadaljnjem besedilu: GZ) v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena.

Datum objave razpisa: petek, 13. marec 2015

Rok: torek, 5. maj 2015 do 20:37

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015017.pd...

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2015 (P2A)

Namenjen: mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi.

Datum objave razpisa: petek, 13. marec 2015

Rok: torek, 21. april 2015 do 20:35

Povezava: http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=co...

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2015 (P2B)

Namenjen: mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi.

Datum objave razpisa: petek, 13. marec 2015

Rok: petek, 20. marec 2015 do 20:33

Povezava: http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=co...

Javni razpis SK200 2015 – Semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR

Namenjen: mikro in malim podjetjem

Datum objave razpisa: petek, 27. februar 2015

Rok: ponedeljek, 4. maj 2015 - prvo odpiranje, petek, 9. oktober 2015 – drugo odpiranje

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015012.pd...

Javni razpis SK75 2015 – semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Namenjen: mikro in malim podjetjem

Datum objave razpisa: petek, 27. februar 2015

Rok: ponedeljek, 4. maj 2015 - prvo odpiranje, petek, 9. oktober 2015 – drugo odpiranje

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015012.pd...

Prvi razpis programa Območje Alp 2014-2020 objavljen

Datum objave razpisa: sreda, 25. februar 2015

Rok: petek, 10. april 2015 do 14:19

Povezava: http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/asp...

Javni razpis P7 2015 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Namenjen: mikro in malim podjetjem

Datum objave razpisa: petek, 30. januar 2015

Rok: petek, 20. februar 2015 do 11:39

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015006.pd...

NOVO javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015

Namenjen: neprofitnim delodajalcem

Datum objave razpisa: petek, 5. december 2014

Rok: do 7. 10. 2015 do 13.00 ure oz. do zaprtja javnega povabila zaradi porabe razpoložljivih sredstev

Povezava: http://www.ess.gov.si/_files/6511/JP_JD_2015_objav...

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin

Namenjen: občinam za okoljske naložbe

Datum objave razpisa: petek, 27. junij 2014

Rok: četrtek, 30. april 2015 do 11:15

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014048.pd...

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14

Namenjen: občanom

Datum objave razpisa: petek, 30. maj 2014

Rok: sobota, 31. januar 2015 do 13:00

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014038.pd...

Iskalnik:

Ne spreglejte

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur